http://bb.aogskmc.org

分隊簡介
中級組
初級組
幼級組
導師簡介
隊員招募
BB簡介
對外連結
網上相簿

隊員需知
資料庫
主頁
基督少年軍初級組大本營
            通告櫃   ==>   通告櫃

基督少年軍初級組 2018年4月至6月活動 (Version 1)


日期

~ A ~

~ B ~06/04

活 動

隊長球  (2nd U)

制服及獎章佩戴規則 (1st U)


 


07/04

特別

黑暗體驗活動 (2nd U)-8:45-13:45

黑暗體驗活動 (2nd U)-8:45-13:45


活動


13/04

活 動

「視事關心」視力教育計劃 (合組) (1st U)

「視事關心」視力教育計劃 (合組) (1st U)


升降旗禮


15/04

特別

初級組BBQ (2nd U)-17:00-20:30

初級組BBQ (2nd U)-17:00-20:30


主日

活動


20/04

活 動

導盲犬傳道分享(合組)  (1st U)

導盲犬傳道分享 (合組) (1st U)


 


27/04

活 動

棋類 (1st U)

少年軍軍歌 (1st U)


 


28/04

特別

BB賣旗日(8:30AM-12:00NOON (1st U)

BB賣旗日(8:30AM-12:00NOON (1st U)


 

活動


04/05

活 動

運動會技巧(合組) (2nd U)

運動會技巧(合組) (2nd U)


 


11/05

活 動

 繩結 (1st U)

我愛媽媽(手工) (1st U)


升降旗禮


18/05

活 動

手工 (1st U)

熱身操 (2nd U)


 


22/05

特別

九中運動會(9:00AM-4:00PM(2nd U)

九中運動會(9:00AM-4:00PM(2nd U)


公假

活動


25/05

活 動

Team Building Game (1st U)

五子棋 (1st U)


 


01/06

活 動

合組活動  (1st U)

合組活動  (1st U)


 


08/06

活 動

聖經及常識問答比賽 (1st U)

烹飪 (1st U)


升降旗禮


15/06

活 動

認識魚類 (1st U)

我愛爸爸(手工) (1st U)


 


22/06

活 動

體能活動 (2nd U)

摺飛機 (1st U)


 


29/06

活 動

烹飪 (1st U)

齊齊玩 (2nd U)


1st U (First Uniform) , 1号製服  : 白恤衫、藍色西褲/裙、長白襪、皮鞋。
2nd U
(Second Uniform) , 2号製服 : 藍Tee、運動褲、波鞋。修改日期  2018/04/05